CERPATUM » Contribuţia la realizarea obiectivelor Programului Operaţional


– încurajează încheierea diferitelor formule de parteneriat public-privat în domeniul cercetării-dezvoltării, susţinând necesitatea implicării mediului de afaceri în acest domeniu de activitate pentru a înregistra, la nivel naţional, o reducere a decalajului economic între întreprinderile româneşti de profil şi cele care activeză la nivelul UE.


– implementarea CERPATUM va determina atât creşterea capacităţii de cercetare-dezvoltare a SMC, cât şi nivelul de competitivitate ştiinţifică pe plan internaţional, sens în care, într-un termen de 5 ani de la finalizarea proiectului, infrastructura dezvoltată în acest context va fi implicată în alte 3 proiecte internaţionale de cercetare.


– logistica medicală, linia de tehnică şi aparatura medicală, coroborată cu infrastructura informatică vor putea crea o bază de date care să asigure un tratament medical specializat şi individualizat, în funcţie de patologie şi de zona ţintă, se va parcurge un algoritm specific al interpretării cazului. Gestionarea rezultatelor, interpretarea statistică, determinarea corelaţiilor semnificative se vor realiza prin intermediul infrastructurii dezvoltate.


– Centrul permite realizarea unei platforme de dialog care să asigure atât transferul de expertiză şi bune practici între experţii din ţară şi cei din străinătate, cît şi un mediu de educare, formare şi dezvoltare profesională pentru tineri, mai ales pentru cei care desfasoară activitate de cercetare.


– cercetările ce vor fi dezvoltate în cadrul Centrului se înscriu şi în politica europeană de cercetare, conform programului de lucru pentru anul 2013, dedicat tematicii Sănătate, domeniul "Investigator-driven treatment trials to combat or prevent metastases in patients with solid cancer."CERPATUM


Despre

Comunicare

Galerie

Link-uri

Contact
"Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene şi a Guvernului României".
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro