CERPATUM » Justificarea necesităţii implementării proiectului


Impact economic – Pe plan mondial, impactul financiar al cancerului este de ordinul sutelor de miliarde de dolari, luând în considerare atât aspectele pur medicale cât şi impactul colateral determinat de complexitatea relaţiilor individului cu mediul socio-economic. Cele mai mari cheltuieli se înregistrează în primul şi în ultimul an de boala. Conform studiilor de specialitate realizate de către Organizaţia Mondială a Sănătaţii, până în anul 2020 se prognozează o creştere semnificativă, între 1 şi la 5% pe an, pentru acest tip de cheltuieli.


Înfiinţarea acestui centru de cercetare multidisciplinară va permite, în timp, atât eliminarea diagnosticului de fază terminală şi, implicit o creştere a calităţii vieţii pacientilor, cât şi realizarea unui impact economic semnificativ prin realizarea de economii la bugetele naţionale în ceea ce priveşte costurile de spitalizare şi de tratament a diferitelor forme de cancer. De asemenea, dezvoltarea activităţii de cercetare în acest domeniu şi încurajarea dialogului între experţi va crea premisele pentru identificarea şi valorificarea potenţialului oferit de către parteneriatul public-privat în vederea atragerii de fonduri alocate oncologiei, în special în ceea ce priveşte crearea de alte noi infrastructuri de cercetare în domeniu.


Impact tehnic – Echipamentele achiziţionate în cadrul proiectului permit diagnosticul exact local, recoltarea de probe în mod ţintit şi repetat, sunt minim traumatizante pentru pacient, recoltările se fac cu riscuri locale minime, evoluţia postoperatorie este rapid favorabilă, fără complicaţii importante şi fără tulburări funcţionale, ceea ce-i permite pacientului o integrare rapidă în viaţa socială, cu o reducere substanţială a costurilor necesare îngrijirii postoperatorii.


Prin intermediul intervenţiilor de diagnostic minim invaziv se vor confrunta direct rezultatele imagistice cu realitatea intracorporală. Există situaţii în care imagistica poate exagera gravitatea cazului, existând posibilitatea unei rezecţii osoase care să respecte criteriile oncologice şi să permită rezultate funcţionale satisfăcătoare. Posibilitatea prelevării de material biologic direct de la sediul afecţiunii, cu examenul anatomopatologic extemporaneu, ghidează amploarea rezecţiei alături de stabilirea prognosticului.


Mai mult, toate echipamentele sunt moderne şi avansate la nivel mondial. Dintre echipamentele vizate, există un echipament unic la nivel mondial - Sistemul de prelevare mostre ţesut şi intervenţii de rezecţie tumorală, 4 braţe.


Impact social – Calitatea vieţii va fi substanţial îmbunătăţită prin extinderea duratei de viaţă a pacienţilor diagnosticaţi initial ca fiind inoperabili, iar screening-ul medical, tehnicile propuse şi utilizarea celor mai noi tehnologii de intervenţie chirurgicală permit o inserţie rapidă a pacientului în viaţa socio-profesională.CERPATUM


Despre

Comunicare

Galerie

Link-uri

Contact
"Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene şi a Guvernului României".
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro