CERPATUM » Perspective


În acest context, impactul proiectului asupra dezvoltării domeniului ştiinţific de sănătate, în care este încadrat proiectul, este de a spori gradul de cunoaştere în domeniul tumorilor abodmino-pelvine şi a metastazelor osoase. Astfel, pe termen mediu şi lung, prin cercetările efectuate şi prin colaborarea cu instituţiile de renume din domeniu, dar şi prin participarea la proiecte internaţionale, toate tehnicile existente în acest moment vor putea beneficia de input important pe parte ştiinţifică şi medicală din partea centrului multidisciplinar de cercetare.


Prin intermediul infrastructurii logistice, tehnice şi umane a Centrului Multidisciplinar de Cercetare, SUUMC va putea deveni un partener relevant pentru apelurile noi ce se vor deschide în cadrul Programului Cadru pentru Cercetare şi Dezvoltare Tehnologică, Orizont 2020 (Program ce permite o flexibilizare şi o extindere a pieţei de cercetare-dezvoltare în domeniul sănătăţii, prin implicarea unor actori multinaţionali şi a unor experţi din mai multe domenii de activitate, conex acestui domeniu) sau va putea aplica, ca entitate separată, pentru proiecte în cadrul pilonului "Provocări societale" - Sănătate, schimbări demografice şi bunăstare şi în cadrul pilonului Excelenţă ştiinţifică.


De asemenea, direcţiile de cercetare dezvoltate în cadrul Centrului de cercetare multidisciplinară sunt în conformitate cu prevederile Strategiei Uniunii Europene privind Sănătatea. Conform acestei strategii, abordarea problemelor bolilor cronice şi adresarea principalelor riscuri referitoare la sănătatea populaţiei vor ajuta creşterea nivelului de angajare şi îi vor menţine individul mai mult timp pe piaţa muncii. Poverile umane şi economice ale bolilor cronice pot fi ţinute sub control de către resurse dedicate direct sau indirect prevenţiei, screening-ului, tratamentului şi îngrijirii, sens în care contrar tuturor aparatenţelor, investirea în sănătate, inclusiv în prevenţie şi în promovarea sănătăţii, este privită ca o investiţie profitabilă la nivelul UE.CERPATUM


Despre

Comunicare

Galerie

Link-uri

Contact
"Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene şi a Guvernului României".
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro